Dermokil Sivas’ta yerli bulaşık kapsülü üretti

Sivas’ta kozmetik ve te­mizlik alanında üretim yapan Dermokil ‘TEMS’ markası altında Türkiye’nin ilk bulaşık makinesi kapsülünü üretti. Yaklaşık 4 yıllık bir Ar- Ge çalışması yürüten Dermokil, bu ürünün seri üretime geçme­si ile birlikte bulaşık makinesi kapsülü grubunda dışa bağım­lılığı sona erdirmeyi hedefliyor. Dermokil Yönetim Kurulu Baş­kanı Ünal Karaca, “Türkiye ar­tık kabına sığmıyor ihracatta ciddi boyutlara varan rakamlar oluşturuyoruz. İç piyasada raf­larda ciddi anlamda yerli ve mil­li ürünlerimiz var” dedi.

TEMS 4 yıllık Ar-Ge çalışmasının ardından tüketici ile buluşacak

Yerli ve milli üretimin ülke eko­nomisi için çok önemli olduğu­nu ifade eden Ünal Karaca, “Fir­ma olarak misyonumuz ve viz­yonumuz yerli ve milli üretim yapmaktır. Kozmetik sektöründe ve deterjan grubunda genelde dışa bağımlıyız. Milli sermayeyi müm­kün olduğunca ülke içerisinde tutmayı kendimize misyon edin­dik. Bizimle birlikte Türkiye’de çok ciddi üretim yapan firmalar var. Bu firmalar çok güzel şeyler yapıyorlar. Dünyada ve en geliş­miş ülkelerde yapılan ürünlerin çok daha iyisini Türk firmalar ya­pıyor. Sadece burada sahiplen­mek ve destek vermek gerekiyor. İç piyasada raflarda ciddi anlam­da yerli ve milli ürünlerimiz var. Bu konuda çok ciddi destek verdi­ğimizi söyleyebiliriz” dedi.

Ar-Ge ekibinin 4 yıl boyunca özverili bir çalışma yürüttüğü­nü ifade eden Ünal Karaca, şu ifadelere yer verdi: “Kapsül üze­rinde bizim dört yıllık bir çalış­mamız var. Dört yıl içerisinde birkaç tane ara ürünlerimiz ol­du. Güncelleştirilmiş son ürü­nümüz TEMS 4 Etki ile en iyisi diyebildiğimiz ve globalde reka­bet edebilecek kaliteyi ulaşmış ürünü yakaladık. Üretim kapa­sitesi oldukça yüksek bir hat kurduk. Piyasada da böyle bir ta­lep var. Artık biz ürettik, Türki­ye tüketsin diyoruz. Bizden 15- 20 gün önce çıkaran bir iki tane yerli üreticimiz daha var. Ama bizim dört yıllık bir kamp çalış­mamız vardı. Onlar da çok kali­teli, onlar da çok özverili çalışı­yorlar. Türkiye’de ciddi bir boş­luk vardı. Biz bu alanı böylece fiyat dengesine oturtmak kay­dıyla üretmiş olduk” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir