Resmi Gazete’de bugün (7 Haziran 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/178, 179)

YÖNETMELİKLER

– Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Elektrik Piyasası Ölçüm Sistemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER

– İşkolu Tespit Kararları (No: 2024/19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51)

– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2024/9)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 31/1/2024 Tarihli ve 2019/27554 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 31/1/2024 Tarihli ve 2020/1617 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 15/2/2024 Tarihli ve 2019/40761 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 3/4/2024 Tarihli ve 2019/25805 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 17/4/2024 Tarihli ve 2020/11939 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir